Ovi Uvjeti kupnje društva Abela Pharm d.o.o., Nova Cesta 136, Zagreb, OIB: 06865200992 (“Abela Pharm“) reguliraju: (i) postupak sklapanja ugovora putem internet trgovine i njegov sadržaj, (ii) plaćanje i dostavu, (iii) odgovornost za materijalne nedostatke, (iv) pravo na jednostrani raskid ugovora, i (v) podnošenje prigovora potrošača.

 1. Sklapanje ugovora na daljinu

1.1 Ugovor na daljinu. Sklapanje ugovora o kupoprodaji proizvoda putem naše internet trgovine (web shop) predstavlja sklapanje ugovora na daljinu. U skladu s mjerodavnim propisima, ugovor na daljinu definiran je kao ugovor sklopljen između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. Sredstva daljinske komunikacije su sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što su, između ostalog, internet i elektronička pošta.

1.2 Zaštita potrošača. Ovim Uvjetima kupnje upoznajemo kupce s pravima i obvezama koji proizlaze iz ugovora o kupoprodaji te isti ujedno predstavljaju i predugovornu obavijest u smislu propisa o zaštiti potrošača u slučaju kada je kupac potrošač. Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

1,3 Postupak sklapanja ugovora. Kupnja se obavlja popunjavanjem odgovarajućih obrazaca i prihvaćanjem ovih Uvjeta kupnje na internet stranici https://abela.hr/webshop/ i to 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Kupac je odgovoran za ispravnost podataka koje unosi u obrasce za kupnju. Abela Pharm ne odgovara za troškove pristupa internet stranici. Napominjemo da samim stavljanjem proizvoda u virtualnu košaricu za kupnju proizvod još nije rezerviran niti kupljen. O zaprimanju narudžbe i slanju proizvoda kupac će bez odgađanja biti obaviješten elektronskom poštom.

1.4 Nedostupnost proizvoda. Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi koji su u internet trgovini označeni kao raspoloživi. U slučaju da ne budemo u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod zbog netočnog prikaza raspoloživosti proizvoda u internet trgovini, a do kojeg može doći zbog istovremenog zaprimanja većeg broja narudžbi, o istome ćemo kupca obavijestiti bez odgađanja putem elektroničke pošte.

 1. Cijena, način plaćanja i dostava

2.1 Cijena. Cijene u internet trgovini iskazane su sa PDV-om. Cijena ne uključuje troškove dostave te eventualne troškove plaćanja koji se obračunavaju zasebno.

2.2 Način plaćanja. Naručene proizvode možete platiti na način koji je naveden u obrascu za završetak kupnje u trenutku potvrde narudžbe.

Općenito, plaćanje proizvoda je moguće izvršiti:

 • kreditnom karticom – Mastercard, Maestro, Visa, Diners (jednokratno plaćanje)
 • gotovinom prilikom pouzeća uz naknadu od 0 kn

Prilikom plaćanja kreditnom karticom autorizacija plaćanja vrši se u skladu s uvjetima pružatelja usluge procesuiranja plaćanja. U slučaju neuspješne autorizacije plaćanja postupak kupnje se prekida.

2.3 Dostava. Abela Pharm dostavu vrši unutar Republike Hrvatske. Naručene proizvode šaljemo dostavnom službom kao paket u roku od 3 dana od dana primitka uplate za pojedinu narudžbu. U slučaju nepredviđenih okolnosti, kao što su rasprodanost određenog proizvoda ili kašnjenje u lancima opskrbe, moguće je da proizvod bude predan za dostavu izvan navedenog roka, a o čemu ćemo kupca obavijestiti putem elektroničke pošte.

Proizvodi se dostavljaju putem dostavne službe Gls /hrvatska pošta i to do ulaza u stambeni objekt. Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe.

Troškovi  dostave:

– BoxNow:  1.9 EUR (moguće jedino uz kartično plaćanje)
– Dostava  Poštom: 3.99 EUR
– Za narudžbe iznad 25 EUR – BOX NOW je besplatan.
– Za narudžbe iznad 50 EUR – Dostava Poštom je besplatna

Dostava se uobičajeno vrši radnim danom u vremenu od 08:00-16:00 te nije moguće birati vrijeme dostave. Više detalja o postupku i vremenima dostave možete pronaći na sljedećoj poveznici: ●. Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Abela Pharm zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

U slučaju plaćanja pouzećem, za nepreuzete proizvode naručene po akcijskim cijenama ponovna narudžba po istim cijenama neće biti moguća ako je akcija u međuvremenu završila.

2.4 Recenzije. Recenzije služe poboljšavanju kvalitete naših proizvoda te daju mogućnost kupcima da se upoznaju s iskustvima drugih kupaca. Abela Pharm ne potiče podnošenje lažnih recenzija ili preporuka. Kupac je odgovoran za sadržaj recenzije te će recenzije koje imaju uvredljivi, diskriminatorni ili drugi nedozvoljeni sadržaj biti uklonjene.

2.5 Promo kodovi i kuponi. Promo kodove i kupone za proizvode Abela Pharm, dostupne na web stranici bivits.hr, moguće je iskoristiti najviše tri puta, bilo da se radi o dostavi na iste ili različite adrese. Ograničenje vrijedi za istu osobu koja koristi isti promo kod ili kupon: s istim imenom i prezimenom, s istom adresom stanovanja ili istom e-mail adresom, a sve s ciljem zaštite od zloupotrebe kodova i kupona. Abela Pharm d.o.o. zadržava pravo obustaviti slanje narudžbi ukoliko se posumnja na zloupotrebu podataka, kodova, kupona ili loyalty kartica.

 1. Odgovornost za materijalne nedostatke

3.1 Odgovornost

   • . Društvo Abela Pharm kao prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje je on imao u trenutku prijelaza rizika na kupca (tj. u trenutku kada kupac preuzme proizvod od dostavne službe), bez obzira je li društvu postojanje nedostatka bilo poznato. Abela Pharm odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Abela Pharm ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

3.2 Nedostaci

   • . Nedostatak postoji:
   1. ako proizvod ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji;
   2. ako proizvod nije prikladan za bilo koju posebnu namjenu za koju je potreban kupcu i s kojom je kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak;
   3. ako proizvod nije isporučen sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji;
   4. ako proizvod nije isporučen s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji;
   5. ako proizvod nije prikladan za upotrebu u svrhe za koje bi se proizvod iste vrste uobičajeno koristio, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje;
   6. ako proizvod ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje kupcu prije sklapanja ugovora;
   7. ako proizvod nije isporučen s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak kupac može razumno očekivati;
   8. ako proizvod ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za proizvod iste vrste i koje kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu proizvoda te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju; međutim, prodavatelja ne obvezuje takva izjava ako dokaže da nije znao niti je mogao znati za tu izjavu, ili da je do trenutka sklapanja ugovora javna izjava bila ispravljena na jednak ili usporediv način kao i kada je dana, ili da ta javna izjava nije mogla utjecati na donošenje odluke o kupnji;
   9. ako je proizvod nepravilno instaliran odnosno montiran, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara; ili
   10. ako je proizvod za koji je bilo predviđeno da ga instalira odnosno montira kupac nepravilno instaliran odnosno montiran od strane kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.

3.3 Pregled proizvoda i obavijest o nedostatku. Kupac je dužan prilikom dostave primljeni proizvod na uobičajeni način pregledati ili ga dati na pregled, čim je to prema redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati proizvod niti ga dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača (izvršene dostave).

3.4 Skriveni nedostaci. Kad se nakon primitka proizvoda od strane kupca pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje proizvoda, a kod trgovačkog ugovora šest mjeseci.

3.5 Prava kupca. Kupac koji je pravodobno i uredno obavijestio prodavatelja o nedostatku ovlašten je:

1) zahtijevati od prodavatelja uklanjanje nedostatka,

2) zahtijevati od prodavatelja predaju drugog proizvoda bez nedostatka,

3) zahtijevati razmjerno sniženje cijene,

4) izjaviti da raskida ugovor.

U svakom slučaju kupac ima pravo i na popravljanje štete prema općim pravilima o odgovornosti za štetu, uključujući i štetu koju je zbog nedostatka proizvoda pretrpio na drugim svojim stvarima.

Prilikom ostvarivanja prava na uklanjanje nedostatka kupac ima pravo izbora između popravka i zamjene proizvoda, osim ako bi odabrani način uklanjanja nedostatka bio nemoguć ili ako bi njime u odnosu na drugi način uklanjanja nedostatka prodavatelju nastali nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost proizvoda bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Popravak ili zamjena proizvoda s nedostatkom provode se besplatno, u razumnom roku od trenutka kada je kupac obavijestio prodavatelja o nedostatku te bez znatnih neugodnosti za kupca uzimajući u obzir prirodu proizvoda i svrhu za koju je kupcu taj proizvod bio potreban. Prilikom popravka ili zamjene kupac je obvezan staviti proizvod na raspolaganje prodavatelju, a prodavatelj ga je obvezan preuzeti i snositi troškove preuzimanja.

Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost proizvoda bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

Kupac ima pravo na sniženje cijene ili na raskid ugovora tek ako prodavatelj nije uklonio nedostatak u skladu sa zakonom, ili je to odbio učiniti, ako nedostatak postoji unatoč pokušaju prodavatelja da ga ukloni odnosno ako je prodavatelj izjavio da neće ukloniti nedostatak ili iz okolnosti očito proizlazi da neće ukloniti nedostatak u razumnom roku ili bez znatnih neugodnosti za kupca te ako je nedostatak tako ozbiljan da opravdava trenutačno sniženje cijene ili raskid ugovora.

Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora. Ako prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga kupac može održati ako bez odgađanja izjavi prodavatelju da ugovor održava na snazi.

Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad kupac zbog zakašnjenja prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

Kad samo dio predanog proizvoda ima nedostatke ili kad je predan samo dio proizvoda, odnosno manja količina od ugovorene, kupac može raskinuti ugovor samo u pogledu dijela koji ima nedostatke, ili samo u pogledu dijela ili količine što nedostaju. Kupac može raskinuti cijeli ugovor samo ako ugovorena količina ili predani proizvod čini cjelinu, ili ako kupac inače ima opravdan interes da primi ugovoreni proizvod ili količinu u cjelini.

Ako je nedostatak neznatan, kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

Kupac gubi pravo da raskine ugovor zbog nedostatka proizvoda kad mu je nemoguće vratiti stvar ili je vratiti u stanju u kojem ju je primio.

  1. Pravo na jednostrani raskid

4.1 Pravo na raskid. Kupac koji je potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana od dana njegova sklapanja.

4.2 Rok za ostvarivanje prava. Rok iz članka 4.1. započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed. Ako je potrošač jednom narudžbom naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

4.3 Obrazac izjave o raskidu. Ako želi raskinuti ugovor, kupac je dužan popuniti obrazac koji može preuzeti na sljedećoj poveznici te ga prije isteka roka za raskid dostaviti na e-mail adresu: office@abela.hr . Abela Pharm će bez odgađanja dostaviti potrošaču potvrdu o primitku izjave o raskidu putem elektroničke pošte.

4.4 Učinak raskida ugovora. U slučaju raskida ugovora, svaka je ugovorna strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu sa zakonskim propisima o obveznim odnosima i zaštiti potrošača.

Iskoristi li potrošač svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, Abela Pharm će bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od zaprimanja obavijesti o odluci potrošača da raskida ugovor, vratiti potrošaču sve što je potrošač platio na temelju ugovora.

Društvo Abela Pharm će izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena odnosno nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag. Povrat plaćenoga će se izvršiti istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio društvo Abela Pharm o svojoj odluci da raskine ugovor. Potrošač je dužan o svom trošku izvršiti povrat robe na adresu: Nova cesta 136 Zagreb. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka navedenog roka pošalje robu ili je preda društvu Abela Pharm.

Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

4.5 Gubitak prava na jednostrani raskid. Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora na način utvrđen ovim člankom 4., između ostalog, ako je:

  1. u potpunosti ispunjen ugovor o uslugama za koji potrošač preuzima obvezu platiti cijenu, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odjeljka ako usluga bude u potpunosti ispunjenja;
  2. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;
  3. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
  4. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
  5. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima;
  6. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.
  1. Podnošenje prigovora

5.1 Način podnošenja prigovora. Potrošač ima pravo podnošenja pisanog prigovora:

     • putem pošte ili u našim poslovnim prostorijama na adresi: Nova cesta 136, Zagreb;
     • slanjem elektroničke pošte na adresu: office@abela.hr

Abela Pharm će bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi primitak prigovora. Radi što brže identifikacije narudžbe na koju se prigovor odnosi, mole se kupci da u prigovoru navedu broj i datum narudžbe.5.2 Rok za odgovor. Abela Pharm će odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

  1. Završne odredbe

6.1 Podaci o prodavatelju.

 1. Tvrtka: ABELA PHARM d.o.o.
 2. Sjedište: Nova cesta 136, Zagreb
 3. Nadležni sudski registar: Trgovački sud u Zagrebu
 4. MBS: 080587509
 5. OIB: 06865200992
 6. Temeljni kapital: 770.000,00 kuna (uplaćen u cijelosti u novcu)
 7. Član uprave: Katarina Damjanović
 8. Adresa elektroničke pošte: damjanovic@abela.hr
 9. Broj telefona: 01 3864397
 10. Porezni broj: 06865200992
 11. Poslovna banka: ERSTE BANKA
 12. Broj bankovnog računa: IBAN 4024020061100483223

6.2 Primjenjivost Uvjeta kupnje. Uvjeti kupnje, zajedno s Izjavom privatnosti koja je dostupna na sljedećoj poveznici: Izjava o privatnosti, sastavni su dio ugovora o kupoprodaji između Abela Pharm i kupca. Na kupce koji nisu potrošači ne primjenjuju se odredbe članaka 4. (Pravo na jednostrani raskid) i 5. (Podnošenje prigovora) ovih Uvjeta kupnje.

6.3Primjenjivo pravo. Na sklopljene ugovore o kupoprodaji primjenjuje se hrvatsko pravo.

6.4 Rješavanje sporova. U slučaju eventualnog spora, kupac i Abela Pharm će spor pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.

Potrošači se mogu koristiti i mehanizmom izvansudskog rješavanja sporova koji je dostupan na web-stranicama Europske Komisije na sljedećoj poveznici: Internetsko rješavanje sporova | Europska komisija (europa.eu).